Skip to content

Model Creighton

Model Creighton to podstawowe narzędzie diagnostyczne stosowane w NaProTechnologii. Jest to wystandaryzowany system obserwacji i zapisu na karcie obserwacyjnej różnych biomarkerów, który informuje o płodności kobiety, a także pokazuje całościowo stan jej zdrowia ginekologicznego i prokreacyjnego.

Pod opieką instruktora Modelu Creighton, para uczy się prowadzić obserwacje konkretnych cech cyklu miesiączkowego oraz ich zapisu z zastosowaniem wystadaryzowanego języka symboli. Już po 2-3 miesiącach powstaje zapis będący bazą do wstępnej diagnozy dla lekarza naprotechnologa, który kontynuowany pozwala również monitorować efekty prowadzonego leczenia.

Instruktor Modelu Creighton koordynuje proces leczenia towarzysząc parze od momentu nauki prowadzenia obserwacji, poprzez proces diagnostyczny i terapeutyczny, do odzyskania zdrowia prokreacyjnego.