Skip to content

Leczenie niepłodności

Naszym celem jest identyfikacja przyczyn niepłodności małżonków oraz przywrócenie pełni zdrowia, tak by mogli cieszyć się potomstwem poczętym na drodze naturalnej prokreacji.

Schemat postępowania diagnostyczno-terapeutycznego
I etapem leczenia jest nauka Modelu Creighton – będącego wystandaryzowaną metodą obserwacji biowskaźników cyklu kobiecego. Podczas spotkań indywidualnych z instruktorem, para zyskuje niezbędną widzę w powyższym zakresie oraz jest przygotowywana do pierwszej wizyty u wybranego lekarza prowadzącego.
Podczas pierwszego spotkania omawiane są również różne aspekty zdrowia, kondycji fizycznej i środowiska życia małżonków. Uwrażliwiamy i zachęcamy naszych klientów do prozdrowotnego stylu życia (ograniczenia palenia, alkoholu, kofeiny, kontroli masy ciała, zminimalizowania stresu, efektywnego wypoczynku). Na tym etapie każdej parze przystępującej do programu zostaje przydzielony opiekun, certyfikowany instruktor, który koordynuje proces diagnostyczno-terapeutyczny.
Średni czas trwania I etapu wynosi ok. 3 miesięcy.
Drugim etapem jest identyfikacja problemu przez lekarza NaProTechnologa, który bazuje na badaniach laboratoryjnych oraz obrazowych w odniesieniu do zapisu obserwacji cyklu, a także badaniu nasienia mężczyzny.
Równolegle zalecana jest konsultacja z doradcą żywieniowym oraz psychologiem, aby uzyskać wielopłaszczyznowe wsparcie.
Trzecim etapem jest leczenie farmakologiczne oraz zabiegowe z wykorzystaniem technologii laserowej, mikrochirurgii (udrażnianie jajowodów), strategii przeciwzrostowych, plastyki narządu rodnego i innych prowadzących do normalizacji stanu zdrowia. Odpowiedź organizmu na wprowadzone leczenie cały czas jest monitorowana za pomocą kart obserwacji.
II i III etap leczenia trwają łącznie od 1 do 6 miesięcy.
Czwartym etapem jest utrzymanie prawidłowych cykli, które charakteryzują się: optymalnym poziomem hormonów, zadowalającym obrazem śluzu szyjkowego, prawidłowym przebiegiem krwawienia miesiączkowego, dobrą kontrolą zespołu napięcia przedmiesiączkowego, normalnym poziomem „energii” u kobiety oraz prawidłowym badaniem nasienia u mężczyzny.
Okres od 1 do 18 miesięcy to czas na utrzymanie “prawidłowych cykli” prowadzących do naturalnego poczęcia.

Na przestrzeni wszystkich czterech faz otaczamy pary szczególną troską. Do Państwa dyspozycji jest koordynator, który postara się pomóc w każdej sytuacji związanej z leczeniem.

Zainteresowane pary zapraszamy na konsultację.