Skip to content

Cennik spotkań

Nauka prowadzenia obserwacji wg Modelu Creightona przebiega w następujący sposób:

Spotkanie wprowadzające
Jest to spotkanie informacyjne. Podczas wizyty omawiane są różne aspekty zdrowia, kondycji fizycznej i środowiska życia klientów oraz przedstawiane są zasady Modelu Creightona, w tym sposób prowadzenia obserwacji i ich zapisu. Każdy użytkownik metody korzysta z pakietu startowego, który obejmuje kartę do prowadzenia obserwacji wraz ze znaczkami oraz podręcznik.

Indywidualne spotkania
Dla pełnego poznania i pewnego stosowania metody niezbędne jest uczestnictwo w 4 spotkaniach (co 2 tygodnie), podczas których poznajemy naturę kobiecego (konkretnego) cyklu miesiączkowego oraz analizujemy kartę obserwacji, tak aby rozwiać wszelkie wątpliwości pojawiające się w czasie nauki.
O ewentualnej potrzebie kontynuacji spotkań indywidualnych decydujecie Państwo wraz z instruktorem w trakcie kursu. Chcąc wyjść na przeciw Państwa oczekiwaniom istnieje możliwość prowadzenie spotkań indywidualnych online.

CENNIK SPOTKAŃ Z INSTRUKTOREM MODELU CREIGHTONA

Spotkanie wprowadzające (1 godz.) 150 zł
Spotkanie indywidualne (1 godz.) 150 zł
Sprawdzenie poprawności karty po odbytym kursie 60 zł
Karta obserwacji 10 zł
Komplet znaczków 15 zł
Listek znaczków 2 zł